64075 - Με το πλάνο

Ν. Λυγερός

Με το πλάνο
της γέφυρας
είδες
τη βαθύτητα
που ερευνά
τη πηγή
από την αρχή
έως την άκρη
του ποταμού
εκεί
όπου αγγίζει
τον ουρανό.