64077 - Περπατάς

Ν. Λυγερός

Περπατάς
πάνω
στα κλαδιά
του σύμπαντος
και δεν πέφτεις
γιατί ακολουθείς
τα βήματα
της βαθιάς
Διδασκαλίας
που ζει

στον Χρόνο.