64079 - Η συνέχεια

Ν. Λυγερός

Η συνέχεια
του Ευαγγελίου
του Ιωάννη
δεν είναι
η ακολουθία
αλλά η άλλη
ερμηνεία
της αρχικής
σημασίας
του Λόγου.