64080 - Το τέταρτο

Ν. Λυγερός

Το τέταρτο
Ευαγγέλιο
αποφεύγει
τις δυσκολίες
και τις αμφισβητήσεις
περί Μεσσία
αξιοποιώντας
τον Πρόδρομο
ως γνώστη
του ερχομού
της ουσίας.