64085 - Το λάθος

Ν. Λυγερός

Το λάθος
του συστήματος
δεν είναι
προβλέψιμο
γιατί ξεφεύγει
εκ φύσης
του κανόνα.
Ο απόλυτος
έλεγχος
δεν υπάρχει.