64086 - Η ιστορία

Ν. Λυγερός

Η ιστορία
και η πίστη
δεν έχουν
καμία σχέση
με τη δημοσιογραφία
και τη θρησκεία
που παράγονται
από τις κοινωνίες
χωρίς να υπάρχει
βαθύ υπόβαθρο.