64087 - Ο παγωμένος χρόνος

Ν. Λυγερός

Ο παγωμένος χρόνος
είναι αυτός
που βλέπεις
όταν κοιτάς
την ακίνητη
λίμνη
πάνω
στην οποία
περπατάς
σαν να ήταν
γέφυρα.