64088 - Τα κομμένα κλαδιά

Ν. Λυγερός

Τα κομμένα κλαδιά
του Χρόνου
έδειχναν
ότι το σύστημα
δεν είχε
κανένα όριο
για να σχίσει
το χρώμα
αλλά
το φως
αναδιπλώθηκε.