64090 - Οι κοινές μνήμες

Ν. Λυγερός

Οι κοινές μνήμες
δημιουργούνται
με τις αναφορές
στο παρελθόν
που εμπλουτίζουν
το μέλλον
για να είσαι
μαζί μας
στο ίδιο
κλαδί
του σύμπαντος.