64091 - Ο πόνος της απουσίας

Ν. Λυγερός

Ο πόνος της απουσίας
σχετίζεται με την μνήμη
ενώ η απουσία του πόνου
σχετίζεται με τη λήθη
γι’ αυτό αντιστάσου
σε αυτούς
που θέλουν
να σε πείσουν
να ξεχάσεις.