64093 - Η μαρτυρία

Ν. Λυγερός

Η μαρτυρία
είναι σημαντική
αλλά πρέπει
και αυτή
να είναι
τεκμηριωμένη
και διασταυρωμένη
με ιστορικά
τεκμήρια
για να γίνει
θεμελιακή.