64094 - Όταν βλέπεις

Ν. Λυγερός

Όταν βλέπεις
ξένες γλώσσες
πρέπει
να αντιληφθείς
ότι άλλοι
διαβάζουν
τη γλώσσα
της Ανθρωπότητας
γιατί βλέπουν
την ουσία
της εξέλιξής της.