64095 - Είναι εντυπωσιακό

Ν. Λυγερός

Είναι εντυπωσιακό
πώς η απλή
ανάγνωση
των δεδομένων
αρχειακών
πηγών
προκαλεί
αλλεργία
σε όσους είναι
δογματικοί
κατά βάθος.