64108 - Το σύμβολο

Ν. Λυγερός

Το σύμβολο
της Αρχαιότητας
είναι διαχρονικό
γιατί αγγίζει
κάθε ψυχή
της Ανθρωπότητας
σε όλες
τις εποχές
αφού
η παράξενη
χειρολαβή
έχει
το χρώμα
του Χρόνου.