64121 - Τα θύματα στη Ρωσία

Ν. Λυγερός

Τα θύματα στη Ρωσία
συνεχίζουν
να είναι πολλά
ενώ έπρεπε
να είχαν μειωθεί
δραστικά
με σωστές
κινήσεις
που είναι
πλέον
αναγκαίες
για το μέλλον.