64126 - Χωρίς μελέτη

Ν. Λυγερός

Χωρίς μελέτη
απλώς
ακολουθώντας
τα κείμενα
λες
ότι είσαι
χριστιανή
ενώ είσαι
μόνο
παραδοσιακή
χωρίς δυνατότητα
εξέλιξης.