64128 - Οι Σαμαρείτες

Ν. Λυγερός

Οι Σαμαρείτες
δεν είναι μεμονωμένοι
στο Ευαγγέλιο
του Ιωάννη
άρα η Σχολή
κάνει αναφορά
σε περίοδο
μεταγενέστερη
της Ανάστασης.