64129 - Η έννοια

Ν. Λυγερός

Η έννοια
του Σωτήρα
του κόσμου
είναι θεμελιακή
και καινοτόμα
σε σχέση
όχι μόνο
με τα Συνοπτικά
αλλά και με την αρχή
της Σχολής
της βαθύτητας.