64130 - Ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Ο Χριστός
του Ιωάννη
ενώνει
τους Μαθητές του
με τους Σαμαρείτες
και ξεπερνώντας
τις διαφορές
βλέπουμε
ότι οι Εβραίοι
θεωρούν
ότι είναι
Σαμαρείτες.