64131 - Η διαφορά

Ν. Λυγερός

Η διαφορά
μεταξύ
Γαλιλαίας
και Ιουδαίας
φαίνεται
από την πίστη
και την απιστία
γι’ αυτό λέει
ο Χριστός
για τη δυσκολία
του Προφήτη.