64132 - Η αντιπαράθεση

Ν. Λυγερός

Η αντιπαράθεση
έγινε
μεγαλύτερη
μετά
την ένωση
με τους Σαμαρείτες
γιατί φαινόταν
πια
ξεκάθαρα
η διαφορά.