64133 - Όταν ο Ιωάννης

Ν. Λυγερός

Όταν ο Ιωάννης
κάνει σκληρές
αναφορές
στους Εβραίους
σχετίζεται
με το γεγονός
ότι ήταν διώκτες
των πρώτων
Χριστιανών
σαν τον Άγιο Στέφανο.