64134 - Οι Ρωμαίοι

Ν. Λυγερός

Οι Ρωμαίοι
άρχισαν
να καταπατούν
τους Χριστιανούς
όταν αυτοί
διώχθηκαν
από τους Εβραίους
του Ναού
που τους κατάγγελαν
στις αρχές
της Αυτοκρατορίας.