64142 - Στο μέτωπο

Ν. Λυγερός

Στο μέτωπο
δείχνεις
το παράδειγμα
με κάθε πράξη
που επιλέγεις
να υλοποιήσεις
για να προχωρήσει
ο αγώνας
του λαού σου
δίχως ποτέ
να περιμένεις
κάτι.