64143 - Θυμόμαστε

Ν. Λυγερός

Θυμόμαστε
ακόμα
και τώρα
την ερώτηση
αν έπρεπε
να πάμε
στα κατεχόμενα
και ξέρεις
ότι ενισχύσαμε
την επιλογή
κάνοντάς την
στρατηγική.