64144 - Τα θαύματα

Ν. Λυγερός

Τα θαύματα
δεν γίνονται
μόνα τους
γι’ αυτό
δεν πρέπει
να περιμένεις
αλλά να ζεις
συμμετοχικά
την προετοιμασία τους.