64146 - Ο νεογέννητος

Ν. Λυγερός

Ο νεογέννητος
των νεκρών
αποκτά
νόημα
εντός
του Ευαγγελίου
του Ιωάννη
χωρίς να υπάρχει
πλαίσιο
αμφισβήτησης.