64162 - Η αλήθεια

Ν. Λυγερός

Η αλήθεια
ξεπερνά
το θετικό
που μπορεί
να είναι
μόνο διπλωματικό,
ενώ αυτή
έχει βάθος
και γι’ αυτό
θεώρησέ την
υπερθετική.