64166 - Κάθε ποίημα

Ν. Λυγερός

Κάθε ποίημα
που σώζουμε
από μια ποιητική
συλλογή
είναι
ένας άνθρωπος
που συνεχίζει
να ζει
ενώ
άλλοι
θα τον άφηναν
να πεθάνει.