64181 - Το Ευαγγέλιο

Ν. Λυγερός

Το Ευαγγέλιο
του Ιωάννη
δεν περιμένει
σαν τα άλλα
την επιστροφή
τη ζει
με τον πιο έντονο τρόπο
μέσω του έργου
που γίνεται.