64187 - Η ποικιλία

Ν. Λυγερός

Η ποικιλία
της Ανθρωπότητας
φαίνεται
ακόμα
και στα τραίνα
που πάνε
στην άκρη
του κόσμου
γιατί εκεί
δεν αλλάζουν
τα πράγματα
που είναι
διαφορετικά.