64189 - Δεν είναι

Ν. Λυγερός

Δεν είναι
να λες
ότι ξαφνιάζεσαι
από τη βαρβαρότητα
των τρομοκρατικών
επιθέσεων
αφού όλοι
ξέραμε
ότι τα χτυπήματα
ήταν αναμενόμενα.