64191 - Βλέπεις

Ν. Λυγερός

Βλέπεις
με τις ασκήσεις
ότι άλλο
η ανακατασκευή
κι άλλο
η αναθεμελίωση
για τα δεδομένα
της πίστης
που δεν είναι
μόνο θρησκεία.