64195 - Ο λόγος

Ν. Λυγερός

Ο λόγος
του Προέδρου
των ΗΠΑ
ήταν ξεκάθαρος
όσον αφορά
στις στρατηγικές
τοποθετήσεις
και στη συνέχεια
της αποστολής
της διάσωσης
των ανθρώπων
που κινδυνεύουν.