64196 - Όσοι μπερδεύουν

Ν. Λυγερός

Όσοι μπερδεύουν
τα πάντα
θα πρέπει
να αποδεχθούν
ότι υπάρχουν
θεμελιακές
διαφορές
μεταξύ των  Ταλιμπάν
και των τρομοκρατικών
οργανώσεων
που αναζητούν
τον επεκτατισμό.