64198 - Κάθε μέρα

Ν. Λυγερός

Κάθε μέρα
που περνά
επιβεβαιώνει
την ανάγκη
της αποστολής
που συνοδεύει
την απόσυρση
αφού το διακύβευμα
της αρχικής
εκστρατείας
έκλεισε.