64199 - Δεν προστατεύει

Ν. Λυγερός

Δεν προστατεύει
κανένα
τρομοκράτη
η προπαγάνδα
όταν γίνεται
στόχος
και μάλιστα
κλειδωμένος
της αντεπίθεσης
της Ανθρωπότητας
αφού υπηρετεί
τη βαρβαρότητα.