64207 - Ο Ευαγγελιστής

Ν. Λυγερός

Ο Ευαγγελιστής
δεν είναι
διαλεκτικός
αλλά περισσότερο
συνθετικός
σε σχέση
με την παλιά
παράδοση
γι’ αυτό δεν υπάρχει
αντιπαράθεση
αλλά καινοτόμα
συνέχεια.