64209 - Και η χαμηλή

Ν. Λυγερός

Και η χαμηλή
χριστολογία
ενσωματώνεται
μέσα στο έργο
του Ιωάννη
απλώς
με μια νέα
και πιο βαθιά
ερμηνεία
της ουσίας.