64210 - Ο Ιωάννης

Ν. Λυγερός

Ο Ιωάννης
δεν σβήνει
τις πρώτες
εικόνες
γιατί ξέρει
ότι είναι
κοινός πυρήνας
για τους πιστούς
και μετά
την εξέλιξή τους.