64211 - Πέρα

Ν. Λυγερός

Πέρα
από τα κλασικά όρια
ο Ιωάννης
πρέπει
ν’ αγγίξει
και άλλους πιστούς
που δεν ήξεραν
εξ αρχής
τι εστί
Μεσσίας
ή Ραββί
γι’ αυτό υπάρχουν
οι εξηγήσεις.