64212 - Οι Σαμαρείτες

Ν. Λυγερός

Οι Σαμαρείτες
ήταν μόνο
η πρώτη
υπέρβαση
μετά τον Ιουδαϊσμό
και τον διωγμό
από τις συναγωγές
έτσι ήρθε
η δεύτερη
με τους Έλληνες
για την πρόσβαση
στην παγκοσμιότητα.