64213 - Ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Ο Χριστός
έγινε
ο Σωτήρας
του κόσμου
μετά την πρώτη
υπέρβαση
και το φως
μετά
τη δεύτερη
για ν’ αγγίζει
τους πάντες.