64214 - Μέσω της πρόσβασης

Ν. Λυγερός

Μέσω της πρόσβασης
που δημιούργησε
ο Ιωάννης
ο Χριστός
άγγιξε
όλα και περισσότερους
πιστούς
αφού είχε
μέσα του
και τα πιστεύω τους.