64215 - Η ηχογράφηση

Ν. Λυγερός

Η ηχογράφηση
του Ψαραντώνη
είναι ιστορική
γιατί το άσμα
το πολεμικό
ήθελε αυτό
το ύφος
για να ζήσει
εντός
της παράδοσης
του Ελληνισμού.