64216 - Το τέταρτο άσμα

Ν. Λυγερός

Το τέταρτο άσμα
του Ερωτόκριτου
έχει επιτέλους
ερμηνεία
με υπογραφή
του Ψαραντώνη
έτσι
το όραμα
έγινε
ιστορία
κι όχι μόνο
πραγματικότητα.