64223 - Το διπλό επίπεδο

Ν. Λυγερός

Το διπλό επίπεδο
ανάγνωσης
του Ιωάννη
δεν είναι
απαραίτητα
ερμητικό
για αυτόν
που ξέρει
να λύνει
τα αινίγματα
της εποχής.