64224 - Η ερμηνεία

Ν. Λυγερός

Η ερμηνεία
του Ιωάννη
ξεπερνά
το πλαίσιο
της παραβολής
του Χριστού
διότι την αξιοποιεί
για να δείξει
στον αναγνώστη
μια βαθιά
γνώση.