64229 - Υπάρχει διαφορά

Ν. Λυγερός

Υπάρχει διαφορά
σε χρονικό
επίπεδο
μεταξύ Ευαγγελίου
και Αποκάλυψης
που εξηγείται
από συνθήκες
που είχαν
αλλάξει
μεταξύ των δύο.