64231 - Διαχρονικές

Ν. Λυγερός

Διαχρονικές
διαφορές
βλέπουμε
ήδη
μέσω του Ευαγγελίου
του Ιωάννη
και πριν
την Αποκάλυψη
λόγω
του ίδιου
του Χριστού
με τους Εβραίους.